KVALITETA  

Glavni cilj poduzeća Abela Pharm (koja između ostalih, uključuje poduzeće u Hrvatskoj s matičnim poduzećem i proizvodnjom u Srbiji) je plasiranje učinkovitih, kvalitetnih i sigurnih proizvoda na tržište.

Stručno osoblje ujedinjeno u svim poduzećima u regiji, visoki higijenski i sigurnosni standardi, adekvatna oprema i kontrolirani uvjeti radnog okruženja su put dobivanja proizvoda željene kvalitete. 

Od razvoja proizvoda, preko nabave, pa sve do proizvodnje gotovih proizvoda spremnih za isporuku poštujemo vrlo stroge zahtjeve. 

Vrlo smo rigorozni kada je u pitanju kvaliteta sirovina koje se koriste u proizvodnji. Samo najčišći i najdjelotvorniji sastojci, provjerenih domaćih i svjetskih proizvođača, mogu se naći u proizvodima Abela Pharm. 

Svi koraci u tijeku proizvodnog procesa su dokumentirani i pregledani od strane sektora sigurnosti kvalitete u matičnoj kompaniji lociranoj u Beogradu. Posebna pažnja poklanja se provjeri kvalitete svake pojedinačne serije proizvoda. 

Kontrola kvalitete finalnog proizvoda se obavlja eksterno u akreditiranim laboratorijima, na osnovi čega se dobiva stručno mišljenje o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda. Na osnovi ovog stručnog mišljenja i proizvodnog protokola, odgovorna kvalificirana osoba daje odluku o kvaliteti i stavljanju određene serije proizvoda u promet. 

Poštivanjem Dobre proizvođačke prakse (GMP) i HACCP principa osiguravamo isporuku samo najkvalitetnijih proizvoda pod imenom Abela Pharm.

 

 


 

 HACCP CERTIFIKAT                                  GMP CERTIFIKAT                                  POLITIKA KVALITETE


 

                      ISO 22000                                                 ISO 9001                                               JUSK