Odlikuje nas multidisciplinaran tim stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom.

Dr sci. mr farm. spec. Davor J. Korčok

Generalni Direktor

Davor J. Korčok, doktor nauka, specijalista industrijske farmacije i specijalista prehrambene tehnologije, je vodeći ocenjivač međunarodnih standarda ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 i HACCP principa. Usavršavao se u oblastima menadžmenta i kvaliteta i ima status vodećeg ocenjivača iz oblasti QMS-a. Završio je niz edukacija vezanih za Dobru proizvođačku praksu u farmaceutskoj industriji lekova, i poseduje prestižni ECA sertifikat. Osim toga, istaknuti je Savetnik u uspostavljanju sistema poslovnih procesa i Edukator u sprovođenju specijalizovanih obuka internih i eksternih korisnika Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine i gostujući je predavač Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Takođe je poznat kao prvi autor i koautor mnogih stručnih i naučnih radova publikovanih u uglednim i prestižnim naučnim časopisima. Akreditovani je i poštovani predavač za mnoge edukacije farmaceuta i lekara i član je farmaceutskog društva Srbije i član Upravnog odbora Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet (JUSK). Januara 2019. godine izabran je za Predsednika Naučno Tehničkog Komiteta za farmaciju. Na poziciji Generalnog direktora kompanije Abela Pharm je od 01.04.2012. godine.

Email: davorkorcok@abelapharm.rs

Mr farm.spec. Olivera Čolić

Direktor proizvodnje

Magistar farmacije, specijalista farmaceutske tehnologije i specijalista industrijske farmacije. Poseduje 22 godine radnog iskustva u farmaceutskoj industriji i to u proizvodnji lekova i proizvodnji dijetetskih suplemenata. Učestvovala u implementiranju velikog broja standarda kvaliteta vezanih za farmaceutsku industriju kao i u razvoju novih proizvoda. Autor je i koautor stručnih radova iz oblasti farmacije. (expert papers) Na poziciji direktora proizvodnje u kompaniji Abela Pharm je od 2013. godine.

Email: oliveracolic@abelapharm.rs

Mr sci. tech. spec. Nada Tršić-Milanović

Direktor kvaliteta

Magistar tehnoloških nauka i specijalista prehrambene tehnologije, sa više od 20 godina radnog iskustva u oblasti probiotskih preparata. Punih 18 godina je radila na Institutu za virusologiju, vakcine i serume Torlak. Tokom svoje dugogodišnje karijere stekla je veliko iskustvo u razvoju, proizvodnji i transferu tehnologije probiotskih preparata i drugih farmaceutskih proizvoda: lekova, dijetetskih suplemenata, predmeta opšte upotrebe i medicinskih sredstava. Kao vođa stručnog tima implementirala je standarde kvaliteta vezane za tehnološko-tehničke procese iz ove oblasti. Autor i koautor je mnogih stručnih i naučnih radova sa temama: stabilnost i efikasnost probiotskih preparata i kontrola kvaliteta u farmaceutskoj industriji. Na poziciji direktora kvaliteta u kompaniji Abela Pharm je od 2014. godine.

Email: nada@abelapharm.rs

Dr sci. farm. Marija Ilić

Direktor regulatornih poslova

Doktor farmaceutskih nauka i Naučni saradnik u oblasti farmaceutske tehnologije sa više od 18 godina radnog iskustva. Dobitnik je nagrade “Student generacije Farmaceutskog fakulteta” u 2000. godini, kao i diplome “Prof. dr Ivan Berkeš”. Od 2001. do 2005. godine je bila zaposlena na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao saradnik i asistent u Institutu za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju. U Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije je radila od 2005. do 2010. godine, kao viši stručni saradnik na poslovima ekspertske procene dokumentacije o kvalitetu i bezbednosti lekova, kao i studija bioekvivalencije. Bila je član nacionalne Komisije za obnovu dozvola za lekove i Komisije za farmakopeju. Učestvovala je u radu Komisija za stavljanje humanih i biljnih i tradicionalnih lekova u promet. Od 2010. do 2018. godine radila je u kompaniji PharmaSwiss, Beograd u zvanju menadžera za registraciju proizvoda. Marija Ilić je autor ili koautor 6 naučnih radova i 25 publikacija (saopštenja). Na poziciji menadžera regulatornih poslova u kompaniji Abela Pharm je od septembra 2018. godine.

Email: marijailic@abelapharm.rs

Mr farm.spec. Nataša Belić

Rukovodilac razvoja

Magistar farmacije i specijalista farmaceutske tehnologije sa 20 godina radnog iskustva u farmaceutskoj industriji – od proizvodnje galenskih lekova do proizvodnje lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata. Projektima kojima se trenutno bavi stiče veliko iskustvo u oblasti razvoja, proizvodnje i transfera tehnologije novih proizvoda. Takođe, učestvovala je u implementaciji velikog broja standarda kvaliteta koji se odnose na farmaceutsku industriju. Kao autor i koautor mnogih stručnih radova iz oblasti farmaceutske tehnologije (many expert papers in the field of pharmaceutical technology) nastavila je i planira da nastavi svoje akademsko i praktično iskustvo. Na poziciji rukovodioca razvoja u kompaniji Abela Pharm je od septembra 2018. godine.

Email: natasabelic@abelapharm.rs