Reč direktora

Abela Pharm je moderna farmaceutska kompanija koja prati svetske trendove u oblasti farmaceutske i medicinske struke. Promovišemo pre svega stručnost, modernu organizaciju svih procesa u komapniji i timski rad.

Osnovni zadatak je da se razviju i na tržište plasiraju farmaceutski proizvodi visokog kvaliteta. Godine kvalitetnog rada su nam omogućile da kolege lekari i farmaceuti budu naši partneri i da na osnovu njihovih sugestija i predloga stvaramo proizvode koji su potrebni pacijentima. Veoma nam je važno i konstantno radimo na tome da budemo bitna karika u razvoju zdravstvenog sistema RS.

Ono sa čime se ponosimo je plasman proizvoda pod imenom AbelaPharm u veliki broj zemalja EU, Azije, Afrike.

Naš dugoročni cilj je da u skladu sa etičkim principima, integrativnim i multidisciplinarnim pristupom lečimo i preveniramo različite zdravstvene probleme i unapređujemo zdravlje.

Abela Pharm je moderna, efikasna i društveno odgovorna kompanija, koja je jedan od lidera u regionu. Naš uspeh ostvarujemo kroz efektivne i efikasne procese u okviru sistema menadžmenta kvalitetom. Mi verujemo da svojom snagom možemo da odgovorimo na sve izazove. Za kompaniju Abela Pharm ne postoje prepreke već samo izazovi na koje možemo da odgovorimo svojim znanjem, iskustvom i snagom.

Naš rad je zasnovan na sledećim principima:

  • Društvena odgovornost

U najvećoj meri posvećeni smo očuvanju zdravlja, odgovorni prema korisnicima naših proizvoda i usluga.

  • Liderstvo

svojim radom postavljamo visoke standarde,  unapređenjem znanja,  veština i primenom najboljih profesionalnih alata smo oslonac svim zainteresovanim stranama, kada je zdravlje u pitanju.

  • Kvalitet

Kako bi se ostvarila dodatna vrednost za naše korisnike, partnere i zaposlene u potpunosti smo posvećeni dostizanju najvišeg kvaliteta naših proizvoda i usluga.

  • Poverenje

Naš dalji razvoj zasnovan je na unapređenju međusobnog poverenja sa našim klijentma kroz zajednički i transparentan rad.

„ Da se opravda poverenje korisnika“.

Dr sci. spec. farm. Davor J. Korčok – Generalni direktor