AbelaPharm se pridržava najviših standarda u proizvodnji.

Naš glavni cilj je stavljanje na tržište učinkovitih, sigurnih i kvalitetnih proizvoda. Stručno osoblje, visoki zdravstveno – sigurnosni standardi, primjerena oprema i kontrolirani uvjeti radne sredine su put kojim dobivamo proizvod tražene kvalitete. Pridržavamo se strogih zahtjeva počevši od faze razvoja, kroz nabavu i skladištenje sirovina, pa sve do faze proizvodnje gotovih proizvoda koji su spremni za isporuku potrošačima (kupcima).

AbelaPharm se pridržava najstrožih kriterija po pitanju kvalitete sirovina koje se koriste u proizvodnji. Samo najčišći i najučinkovitiji sastojci, provjerenih svjetskih proizvođača, mogu se naći u proizvodima Abela Pharm.

Svi koraci proizvodnog procesa su dokumentirani i pregledani od strane odjela za osiguravanje kvalitete. Posebna pažnja poklanja se provjeri kvalitete svake pojedinačne serije proizvoda.

Kontrola kvalitete gotovog proizvoda obavlja se u neovisnom akreditiranom laboratoriju temeljem čega se dobiva stručno mišljenje o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda. Na osnovi ovog stručnog mišljenja i proizvodnog protokola, odgovorno kvalificirana osoba izdaje Odluku o kvaliteti i stavljanju određene serije proizvoda u promet.

Implementiranjem Dobre proizvođačke prakse (GMP), HACCP principa i ISO standarda, osiguravamo da samo najkvalitetniji proizvodi budu isporučeni pod imenom AbelaPharm.